מצודות על שמואל ב יח יב

<< | מצודות על שמואל בפרק י"ח • פסוק י"ב | >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ולו אנכי שוקל וגו'" - אפילו אם אנכי הייתי שוקל וגו' רצה לומר אפילו אם כבר שקלו אל כפי ואפילו אלף כסף לא אשלח ידי וגו'

"שמרו מי" - מי שיבוא לידו שמרו בו לבוא עמו בנחת 

מצודת ציון

"ולו אנכי" - ואם אנכי וכן (שופטים ח יט)לו החייתם אותם