מצודות על שמואל ב יח יז

<< מצודות על שמואל ב • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 


מצודת דוד

"וכל ישראל" - אשר עם אבשלום

מצודת ציון

"הפחת" - בור וחפירה

"גל" - תל גדול