מצודות על ישעיהו לב כ

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"משלחי רגל" - ותהיו משלחים שמה רגל השור והחמור לאכול לשבעה ולרמוס ברגל ולא יחושו כי תגדל הרבה תבואה

"אשריכם" - הצלחה תהיה לכם כי תזרעו על כל מים ר"ל בכל מקום שתזרעו ימצא מים לגדל התבואה

מצודת ציון

"אשריכם" - ענין הצלחה כמו אשריך ישראל (דברים ל"ג)

"משלחי" - ענינו דבר הנעזב לרצונו וכן ונער משולח מביש אמו (משלי כט)