מצודות על ישעיהו לב יא

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"וחגורה" - תחגור עצמה על החלצים לכסות הערוה לבד

"פשוטה ועורה" - כי כל אחד תהיה מופשטה מבגדיה ותשאר מגולה בשרה בעת תלך בגולה

"רגזה" - כפל הדבר במ"ש

"חרדו" - מעתה חרדו על הצרה שבאה

מצודת ציון

"פשוטה" - מלשון הפשט המלבוש

"ועורה" - ענין גלוי הבשר כמו ואת ערום ועריה (יחזקאל טו)

"חלציה" - מתנים