מצודות על ישעיהו לב יט

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"ובשפלה" - בנין העיר תשפל להבנות במקום שפל ועמוק ועכ"ז יהיו בטוחים מן האויב ולא יצטרכו לבנותה בגובה הר להשגב שמה

"וברד ברדת היער" - ר"ל ואף ברדת ברד לא תרד על הצמחים כי ביער תרד

מצודת ציון

"ברדת" - מלשון ירידה