מצודות על ישעיהו לב יח

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"וישב עמי וגו'" - מאז והלאה ישב עמי בנוה שלום וגו' וכפל הדבר פעמים ושלש ויורה על מרבית השלום

מצודת ציון

"בנוה" - ענין מדור

"שאננות" - ענין השקט ושלוה