מצודות על ישעיהו לב ג

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"תקשבנה" - לא כמו עכשיו שנאמר בהם ואזניו הכבד

"ולא תשעינה" - לא תהיינה עיני הרואים לפנות מה' לא כמו עכשיו שנאמר בהם ועיניו השע (לעיל ו)

מצודת ציון

"תשעינה" - ענין הסרה והפנה כמו ועיניו השע (לעיל ו)

"תקשבנה" - ענין שמיעה והאזנה