מצודות על ישעיהו לב טו

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"והכרמל" - מקומות שהם עתה ככרמל תחשב להיות כיער מבלי מצוא שדות וכרמים

"והיה מדבר לכרמל" - מקום שממה כמדבר חשוב להיות כרמל והוא מקום שדות וכרמים

"עד יערה" - ר"ל כן תהיה חרבה עד אשר ישפוך עלינו ממרום רוח הרצון והרחמים

מצודת ציון

"יערה" - ענין שפיכה כמו תחת אשר הערה (לקמן נ"ג)

"לכרמל" - כן יקרא מקום שדות וכרמים