מצודות על ישעיהו לב יג

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"על אדמת עמי" - על האדמה אשר תהיה שממה ויגדלו שם קוצים

"כי על כל בתי משוש" - כי הקוצים יגדלו אף על כל הבתים שהיו שמחים בהם תדיר העומדים בירושלים קריה עליזה

מצודת ציון

"קוץ שמיר" - שמות מיני קוצים

"תעלה" - תגדל

"קריה" - עיר

"עליזה" - ענין שמחה