מצודות על ישעיהו לב ב

<< | מצודות על ישעיהופרק ל"ב • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כצל סלע כבד" - כמו הצל הבא מסלע כבד בעבור גדלו ועביו שאז הצל הוא עב וגדול ומשיב נפש ההולך בארץ עיפה המגולה לאור השמש ר"ל הוא ידריכם בדרך הישר לטוב להם

"והיה איש כמחבא רוח" - האיש חזקיהו יהיה לבני דורו כמקום מחבואה מפני הרוח וכמקום סתר להסתר שמה מפני זרם מים ר"ל בצדקתו ינצלו ממחנה אשור

"כפלגי מים בציון" - והוא יהיה להם כנחלי מים במקום ציה שמשיב נפש האדם 

מצודת ציון

"כמחבא" - מלשון מחבואה ומסתור

"זרם" - ענין מים שוטפים

"כפלגי מים" - כנחלי מים

"בציון" - מלשון ציה ומדבר

"בארץ עיפה" - ר"ל במקום המגולה לאור השמש שהמקום יבש וצמא למים והושאל מהאדם העיף הצמא למים