מצודות על ישעיהו לב י

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"כי כלה בציר" - כי אף שיכלה הבציר לא יבוא האוסף אל הבית כי האויב יקחהו

"ימים על שנה" - שנה עם שנה ר"ל לא שנה אחת כי אם שנה אחר שנה תחרדנה אתן נשים בוטחות כי גם עליכם יבוא האויב והוא נ"נ מלך בבל

מצודת ציון

"ימים" - ענינו שנה כמו ימים תהיה גאולתו (ויקרא כה)

"על שנה" - עם שנה וכן ויבואו האנשים על הנשים (שמות לה)

"תרגזנה" - ענין חרדה כמו רגזו ואל תחטאו (תהלים ד)

"כלה" - ענין השלמה

"בציר" - כן נקרא תלישת הענבים כמו כי תבצור כרמך (דברים כד)

"אוסף" - הענבים שמכניסים אל הבית עד לא יבואו ימי החורף וכן ולא נאסף את תבואתינו (ויקרא כה)