מצודות על ישעיהו לב ד

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"ולשון עלגים" - מה שנדמה להם מאז דברי הנביאים כאלו ידברו בלשון עלגים כמ"ש כי בלעגי שפה וגו' (לעיל כח) הנה מעכשיו יחשב להם כאלו תמהר לדבר צחות אמרים ברורים המקובלים על הלב

"ולבב נמהרים" - מי שלבבו נמהר מבלי דעת מיושבת יבין אז לדעת לא כמו עכשיו שנאמר בהם השמן לב העם הזה

מצודת ציון

"נמהרים" - מלשון מהירות

"עלגים" - כן יקרא המדבר הפך תכונת הדבר וכן נלעג לשון (לקמן לג) והוא מתהפך כמו כבש כשב והדומים

"צחות" - דברים זכים ובהירים