מצודות על ישעיהו לב ז

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"ובדבר אביון משפט" - כשהאביון מדבר דברים ראויים ר"ל גם מתייעץ בנפשו לחבל הדברים ההם בדברי שקר וחוזר למעלה לומר אם כל אלה בו איך יקראהו שוע

"וכלי כליו רעים" - והרמאי הלא ערמותיו רעים המה לבריות כי הוא מתייעץ בנפשו להשחית עניים באמרי שקר

מצודת ציון

"זמות" - מחשבות רשע כמו זימה הוא (ויקרא כ)

"לחבל" - ענין השחתה

"משפט" - ענינו דברים ישרים ונכוחים