מצודות על ישעיהו לב יד

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"מרעה עדרים" - יהיה מקום מרעה לעדרים

"משוש פראים" - הם ישמחו שמה כי ימצאו שמה מרעה

"עד עולם" - ר"ל עד זמן רב וכן ועבדו לעולם (שמות כא)

"עופל ובחן" - מגדלי המבצר יחרבו וישובו למערות מדור לחיות השדה

"המון עיר" - המון העם שבעיר יהיה נעזב ומופקר

"כי ארמון נטש" - היכל המלך יהיה נעזב כי מלך יהודה יגלה ממנו

מצודת ציון

"נוטש" - נעזב כמו והנה נטש אביך (שמואל א י)

"המון" - רבוי עם

"עופל" - מגדל ומבצר כמו וסביב לעופל (דברי הימים ב' ל"ג)

"ובחן" - גם הוא כעין מגדל וכן הקימו בחוניו (לקמן ל"ג)

"בעד" - הוא במקום למ"ד השמוש וכן באה במקום מ"ם השמוש כמו בעד החלון (בראשית כ"ז) ומשפטו מהחלון

"מערות" - מלשון מערה

"פראים" - חמור הבר