מצודות על ישעיהו לב ו

<< מצודות על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"ומשקה צמא יחסיר" - ר"ל ולמען יחסיר המשקה מן הצמא כי חפצו לקחת ממונו בעושק וזה חוזר למעלה לומר אם כל אלה המדות הרעות נמצאו בנבל איך א"כ ראוי לקראו נדיב שהוא ההפך

"להריק" - ר"ל יחשב כזאת למען לעשוק תאכל הרעב וכאלו יריק נפשו ממנו ולא ירא מה' בחושבו שאינו משגיח

"נבלה ידבר" - בכל עת מדבר דברים מגונים וכעורים ומחשבות לבו לקבץ און לחשוב מחשבות לעשות חנופה ולדבר על ה' דברי תועה הפך האמת כי יאמר שאינו משגיח

מצודת ציון

"נבלה" - דברי כעור וגנות וכן לבלתי עשות עמכם נבלה (שם מב)

"יעשה" - ענין קבוץ וכן ישראל עושה חיל (במדבר כד)

"און" - דברי רשע

"אל ה'" - על ה'

"תועה" - ענינו הפך האמת והוא שאול מהתועה בדרך שהולך בהפך

"להריק" - מלשון רקות