מצודות על ירמיהו לו ט

מצודות על ירמיהו • פרק לו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"קראו צום" - גזרו תענית והכריזו ברבים

"כל העם בירושלים וגו'" - ר"ל אנשי ירושלים ואנשי ערי יהודה אשר באו אז והיו בירושלים