מצודות על ירמיהו לו ל

<< מצודות על ירמיהו • פרק לו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"לחורב ביום" - יתבזה בשכבו ביום מול חום השמש ובלילה לקרח בעת יגלדו המים מתוקף הקור

"ונבלתו וגו'" - כי לא יקבר אחר מותו כי בדרך ימות כשיוליכוהו בגולה

"לא יהיה לו" - ר"ל לא יהיה לו בן אשר יתמיד לשבת על כסא המלוכה כי יכניה בנו לא מלך כי אם שלשה חדשים ועשרה ימים

מצודת ציון

"לחורב" - ענין חמימות כמו חורב בצל עב (ישעיהו כה)

"ולקרח" - ענין גליד הנקרח מן המים בימי הקור כמו משליך קרחו (תהלים קמז)