מצודות על ירמיהו לו ג

<< מצודות על ירמיהו • פרק לו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"אולי ישמעו" - ר"ל כשתזכיר במגלה ההיא כאלו כבר נעשו היעודים ההם אולי יתבוננו את כל רעה וגו' ויהיה תועלת בדבר למען ישובו כל איש מדרכו הרעה ואז אסלח לעוונם ולא תבוא אם כן הרעה ההיא