מצודות על ירמיהו לו ד

<< מצודות על ירמיהו • פרק לו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"את כל דברי ה'" - ר"ל כפי כל הענין אשר צום לו ה'

"על מגלת ספר" - מוסב על ויכתוב לומר שברוך כתבם על מגלת ספר

"מפי ירמיהוו" - ר"ל ירמיהוו אמר הדברים מפיו וברוך היה כותב בספר