מצודות על ירמיהו לו לא

<< מצודות על ירמיהו • פרק לו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ופקדתי" - אזכור עליו וגו' את עון שריפת המגלה

"את כל הרעה" - ר"ל הרעה האמורה בהמגלה ההיא

"אשר דברתי וגו'" - רצה לומר על אשר דברתי אליהם דברי והמה לא שמעו לי

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין זכרון

"איש יהודה" - אנשי יהודה