מצודות על ירמיהו לו ו

<< מצודות על ירמיהו • פרק לו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"את דברי ה'" - רצה לומר הענין אשר צוה לו ה' וגם לפי שירמיהו אמרם ברה"ק יקראו דברי ה' עם כי לא אמרם בנבואה ממש

"ביום צום" - כי אז יתקבצו שמה עם רב מירושלים ומערי יהודה

מצודת ציון

"צום" - תענית