מצודות על ירמיהו לו כט

מצודות על ירמיהו • פרק לו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ועל יהויקים" - ואל יהויקים

"לאמר" - ר"ל כי אמרת מדוע כתבת על המגלה דברים המורים שמלך בבל ישחית את הארץ וגו'

מצודת ציון

"והשבית" - ענין ביטול ומניעה