מצודות על ירמיהו לו יד

מצודות על ירמיהו • פרק לו
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ולך" - ר"ל לך ממקומך ובוא אלינו