מצודות על ירמיהו לו כג

<< מצודות על ירמיהו • פרק לו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"עד תום" - היה קורע ומשליך עד שהשליך את כל המגלה על האש וגו'

"יקרעה" - היה קורע וחותך אותם בתער הסופר והיה משליך על האש אשר על האח וארז"ל כשקרא לפניו איכה ישבה וגו' בכה תבכה וגו' גלתה יהודה וגו' דרכי ציון וגו' עדיין לא חש כי אמר אף על פי כן אני מלך על הנשארים וכשקרא לפניו פסוק היו צריה לראש אמר אם כן מעתה איני מלך מיד קרעה ושרפה

"שלש דלתות וארבעה" - ר"ל כשקרא שלשה פסוקים וגמר לקרות הרביעי

מצודת ציון

"דלתות" - הוא לשון שאלה על הפסוקים

"בתער" - סכין חריף ושנון

"תום" - ענין השלמה