מצודות על ירמיהו לו ז

<< מצודות על ירמיהו • פרק לו
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"אל העם" - על העם

"אולי" - כשישמעו הדברים האלה אולי יכנע לבם ותפול תחנתם וגו'

מצודת ציון

"תפול" - ענין נטיה וכן ותפול מעל הגמל (בראשית כד)