מצודות על ירמיהו לו י

<< מצודות על ירמיהו • פרק לו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"פתח שער" - ר"ל הלשכה ההיא עמדה בחלל השער

"החדש" - יתכן שנפל וחדשו אותו בבנין

"את דברי ירמיהוו" - מה שדבר ברוה"ק

"בחצר העליון" - היא עזרת כהנים שעמדה במעלה ההר מול עזרת ישראל