מצודות על ירמיהו לו כז

<< מצודות על ירמיהו • פרק לו
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"את המגלה" - ר"ל גליון הכתב והכתב עצמו

"לאמר" - מוסב על תחלת המקרא