מצודות על ירמיהו לו יח

<< מצודות על ירמיהו • פרק לו
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"על הספר" - קראו ספר ע"ש סופו שאחר הכתיבה נעשה ספר

"מפיו וגו'" - ר"ל כל פרטי הדברים קרא אלי מפיו ובעת שקרא כתבתי על הספר בדיו וכאומר לא המתנתי עד שיגמר כל דבריו אלא מיד כשאמר דבר כתבתיו למען לא אשנה דבר ממה שסדר הוא ולא שמתי דבר במגילה ההיא אלא הדיו והכתיבה בלבד

מצודת ציון

"בדיו" - מי השחור העשוי לכתיבה