מצודות על יחזקאל כא כט

<< מצודות על יחזקאל • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"יען הזכרתם" - בעבור שאתם מזכירים עונותיכם לכן תתפשו בכף מלך בבל

"להראות" - למען יהיו נראים חטאתיכם אשר מאז בסבת כל לילותיכם החדשות וכפל הדבר במ"ש

"יען הזכרכם עוונכם" - בעבור שאתם מזכירים עלילותיכם הראשונות במה שאתם מגלים פשעיכם החדשות לעשותם בפרסום  

מצודת ציון

"עלילותיכם" - מעשיכם