מצודות על יחזקאל כא יד

מצודות על יחזקאל • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"וגם מרוטה" - לטש אותה להסיר החלודה

"חרב חרב" - על חרב נבוכדנצר יאמר וכפל המלה כדרך המקונן וכן מעי מעי (ירמיהו ד)  

מצודת ציון

"הוחדה" - מלשון חדידה ושנון

"מרוטה" - ענין לטוש וצחצוח כמו נחושת ממורט (מלכים א ז)