מצודות על יחזקאל כא כד

מצודות על יחזקאל • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"ויד ברא" - ברור מקום מיוחד על הדרכים ההם ובהתחלת דרך היוצא מן העיר שם ברור ר"ל את המקום הזה ברור

"שים לך" - עשה לך שני דרכים לבוא באחד מהם חרב מלך בבל

"מארץ אחד" - הוא בבל  

מצודת ציון

"ויד" - מקום כמו יד אבשלום (שמואל ב יח)

"ברא" - מלשון ברירה כמו ברו לכם איש (שמואל א יז)