מצודות על יחזקאל כא טו

<< מצודות על יחזקאל • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"מואסת כל עץ" - עתה תמאס כל עץ ולא תכרות אותם ר"ל לא תלך עתה על האומות להכריתם ולפי שהמשיל את ירושלים ליער אמר לשון שבט וכינה גם העובדי כוכבים בשם עץ

"שבט בני" - כאומר לא כן הוא אך דעו שהחרב תבוא לכרות שבט בני ר"ל אוכלסי ישראל והוא מקרא קצר

"או נשיש" - או שמא תאמרו נשיש על החרב ההיא כי לא עלינו תבוא כי אם על אויבינו

"למען טבוח וגו'" - החדוד היה למען תהיה חריפה לטבוח בה והמריטה היתה למען יהיה לה ברק להבהיל האנשים  

מצודת ציון

"ברק" - להט וזוהר כמו וברק חנית (נחום ג)

"שבט" - שרביט