מצודות על יחזקאל כא לו

<< מצודות על יחזקאל • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"אנשים בוערים" - יודעים להבעיר את האש

"חרשי משחית" - אומנים בקיאים במלאכת ההשחתה

"באש עברתי" - באש הבערה שאביא עליך אפיח בה להבעירה ולהלהיבה ר"ל בכל פעם תגבר העברה והזעם

"ושפכתי" - שם אשפוך עליך זעמי  

מצודת ציון

"זעמי" - ענין כעס

"עברתי" - מלשון עברה וקצף

"אפיח" - ענין נשיבת האויר להבעיר האש

"בוערים" - מבעירים אש

"חרשי משחית" - אומני השחתה