מצודות על יחזקאל כא כו

<< מצודות על יחזקאל • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"ראה בכבד" - כי יש בו בהירות בעת שמוציאים אותו מגוף בעל חי והרואה יוכל לראות בו ודרך בעלי הקסם היה לקסום בו

"שאל בתרפים" - עשויים המה בצורות אדם ומגידים עתידות ע"י כישוף

"קלקל בחצים" - לטש וזכך ברזל החצים עד שהיה מזהיר ביותר והרואה יוכל לראות בו כמו במראה ודרך בעלי הקוסמים היה לראות בו ולקסום

"לקסם קסם" - העמידה שם היתה למען לקסם קסם לדעת אנה ילך ויצליח

"בראש" - בהתחלת שני הדרכים המתפרשים

"כי עמד וגו'" - ר"ל הדבר הזה בא לרמז אשר מלך בבל עמד בצאתו מארצו על אם הדרך והוא המקום אשר יתפרשו משם הדרכים אילך ואילך הנחשבות לפנות אל מול המקום ההוא  

מצודת ציון

"לקסם קסם" - ענין כשוף

"קלקל" - ענין לטישה וזכוך כמו והוא לא פנים קלקל (קהלת י)והוא מלשון נחושת קלל (לעיל א)

"בתרפים" - צלמים מגידים עתידות ע"י כישוף כמו ותגנוב רחל את התרפים (בראשית לא)