מצודות על יחזקאל כא ל

<< מצודות על יחזקאל • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"בא יומו" - שקעה שמשו והצלחתו בעת עשותו העון המשלים את הקץ וממלא את הסאה

"ואתה חלל רשע" - אתה רשע המחולל מן הקדושה ועל צדקיהו יאמר  

מצודת ציון

"חלל" - מחולל והוא הפוך הקדושה

"בא" - ענין שקיעה כי בא השמש (בראשית כח)

"יומו" - השמש תקרא יום כמו לרוח היום (בראשית ג)ור"ל הצלחתו המאירה כשמש

"קץ" - סוף