מצודות על יחזקאל כא לז

<< מצודות על יחזקאל • פרק כא
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"כי אני ה' דברתי" - לכן כן יהיה

"בתוך הארץ" - יהיה נבלע בארץ לבל יהיה נראה לעינים ולכן לא תהיה מוזכרת ממי לקחתי נקמתך

"לאש" - שיבעירו הכשדים