מצודות על יחזקאל כא כה

<< מצודות על יחזקאל • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"ואת יהודה" - ר"ל וגם תשים דרך אל יהודה היושב בירושלים הבצורה וחושב להשגב בה

"דרך תשים" - דרך אחד תהיה לבוא בה החרב אל רבת בני עמון  

מצודת ציון

"את רבת" - אל רבת וכן ואת יהודה כמו וירדפו אל מדין (שופטים ז)

"בצורה" - מלשון מבצר