מצודות על יחזקאל כא יב

<< מצודות על יחזקאל • פרק כא
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"הנה באה" - ר"ל הנה היא קרובה כאילו כבר באה ונהיתה

"אל שמועה" - בעבור השמועה הבאה אלינו מירושלים מחורבנה ולכן נמסו כל הלבבות ורפו ידי האנשים ורוח כל אדם כהתה והושפלה וברכי כל האנשים ינועו מרתת הבהלה כמו המים שנעים ואינם נחים  

מצודת ציון

"ורפו" - מלשון רפיון ויאמר על הנבהל ומתייאש

"וכהתה" - ענין עכירות וחושך כמו כהה הנגע (ויקרא יג)

"ונהיתה" - מלשון היה