מצודות על יחזקאל כא כא

<< מצודות על יחזקאל • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"אנה פניך מועדות" - ומזומנות ללכת

"התאחדי" - וכאילו אל החרב יאמר אתה החרב היוצאת מבבל לך באחד מן הדרכים או פנה עצמך אל הימין ר"ל ליהודה היושב בימין או תשימי עצמך אל השמאל ר"ל לרבת בני עמון היושב בשמאל  

מצודת ציון

"התאחדי" - מלשון אחד

"השימי" - מלשון שימה

"השמילי" - מלשון שמאל

"אנה" - להיכן

"מועדות" - מזומנות כמו מועדים לפני היכל ה' (ירמיהו כ"ד)