מצודות על יחזקאל כא כב

<< מצודות על יחזקאל • פרק כא
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


 

מצודת דוד

"אני ה' דברתי" - וכן יהיה

"וגם אני וגו'" - כאומר אבל כמו שצויתי לך הנבא והך כף אל כף כן גם אני אכה כפי על כפי כי ידעתי שעל יהודה תלך החרב ובזה תנוח חמתי מאשר קצפתי עליהם  

מצודת ציון

"והניחותי" - מלשון מנוחה ויאמר על השקטת הכעס וכן והניחותי חמתי בך (לעיל טז)