מ"ג יחזקאל כא כה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דרך תשים לבוא חרב את רבת בני עמון ואת יהודה בירושלם בצורה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דֶּרֶךְ תָּשִׂים לָבוֹא חֶרֶב אֵת רַבַּת בְּנֵי עַמּוֹן וְאֶת יְהוּדָה בִירוּשָׁלַ‍ִם בְּצוּרָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
דֶּ֣רֶךְ תָּשִׂ֔ים לָב֣וֹא חֶ֔רֶב אֵ֖ת רַבַּ֣ת בְּנֵֽי־עַמּ֑וֹן וְאֶת־יְהוּדָ֥ה בִירוּשָׁלַ֖͏ִם בְּצוּרָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דרך תשים לבוא וגו'" - סי' שתי דרכים הללו למלך בבל היוצא מארצו על מנת לילך או לירושלים או לרבת בני עמון לאיזה משתיהן שיפול לו גורל בקסמיו עליה כמו שמפורש כי עמד מלך בבל וגו'

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"דרך תשים", מפרש שדרך אחד תשים "שתבא החרב אל רבת בני עמון", ודרך אחד תשים "שיבא את יהודה בירושלים, בצורה", ר"ל "דרך תשים בצורה" שבצורה שתצייר תצייר בצורה אחת הדרך לרבת בני עמון, ותצייר בסוף הדרך את עיר רבת בני עמון, ובסוף דרך השני תצייר צורת עיר ירושלים, ותציירם כעיר ברא, היינו כעיר שפנו אותה והכריתוה:


ביאור המילות

"בצורה". הב' הוא ב' השימוש, ר"ל כן תצייר בצורה הזאת:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואת יהודה" - ר"ל וגם תשים דרך אל יהודה היושב בירושלים הבצורה וחושב להשגב בה

"דרך תשים" - דרך אחד תהיה לבוא בה החרב אל רבת בני עמון

מצודת ציון

"את רבת" - אל רבת וכן ואת יהודה כמו וירדפו אל מדין (שופטים ז)

"בצורה" - מלשון מבצר