מצודות על דניאל ח ב

<< מצודות על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ויהי בראותי" - בעת שראיתי החזון ההוא הייתי אז בשושן וגו'

"ואראה בחזון" - ראיתי במראה הנבואה כאילו הייתי עומד אצל נהר אולי

מצודת ציון

"הבירה" - ענין ארמון וכן לא לאדם הבירה (שם כט) ור"ל שהיתה מטרפולין מקום הארמונות

"אובל" - נהר והוא מלשון יבלי מים (ישעיהו ל)ובא האל"ף במקום היו"ד כמו ישי ואישי (דברי הימים א ב)

"אולי" - כן שם הנהר