מצודות על דניאל ח י

<< מצודות על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ותגדל" - גדלה מאד עד אשר באה להלחם בצבא השמים והם בני ישראל הנמשלים לכוכבי השמים ואם כי אמר ואל הצבי כפל עוד לתוספת ביאור

"ותפל ארצה" - ר"ל היא גברם עליהם ורמסם

"מן הצבא ומן הכוכבים" - היא היא וכפל בשמות נרדפים כמו אדמת עפר (לקמן יב)