מצודות על דניאל ח ד

<< מצודות על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ימה" - בפאת המערב וגו'

"ואין מציל" - לא היה כח ביד מי להציל מה מידו

"והגדיל" - נעשה גדול וחזק

מצודת ציון

"מנגח" - ענין הכאה ודחיפה בקרן