מצודות על דניאל ח ט

<< מצודות על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ומן האחת" - מתוך קרן אחת מהם יצא עוד קרן אחת קטנה

"ותגדל יתר" - גדלה ונצחה ביותר אל פאת הנגב וגו'

"ואל הצבי" - זה א"י שנאמר בה צבי היא לכל הארצות (יחזקאל כ) ור"ל חמודה והדורה

מצודת ציון

"מצעירה" - קטנה כמו והיא מצער (בראשית יט)

"הצבי" - החמודה וכן נחלת צבי (ירמיהו ג)