מצודות על דניאל ח יא

<< מצודות על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ועד שר הצבא הגדיל" - התגדל עצמו לחרף כלפי מעלה שהוא שר צבא ישראל

"וממנו" - ע"י חיילותיו וגדודיו נסתלק התמיד לבל הקריבו על מזבח ה'

"והושלך" - על ידו הושלך מכון מקדשו של שר הצבא ר"ל שרפה באש

מצודת ציון

"הורם" - ל' הרמה וסלוק

"מכון" - מלשון כן ובסיס