מצודות על דניאל ח כז

<< מצודות על דניאל • פרק ח
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"נהייתי" - נשברתי ונעשיתי חולה כמה ימים מרוב החרדה ועכ"ז קמתי ועשיתי עבודת המלך אשר הוטל עלי מאז הפקיד אותי נבוכדנצר כמ"ש (לעיל ב')

"ואשתומם" - הייתי מושתק ומתמה בעבור המראה ההיא אבל אין מי משרי המלך מבין בדבר כי התחזקתי בפניהם לבל ירגישו בי

מצודת ציון

"נהייתי" - נשברתי וכן ושנתו נהיתה עליו (לעיל ב')