מצודות על דניאל ח טז

<< מצודות על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"בין אולי" - הקול יוצא מבין מי נהר אולי ואמר אתה גבריאל הבן את המראה אל הזה ר"ל אל דנייאל

מצודת ציון

"להלז" - להזה כמו השונמית הלז (מלכים ב ד')