מצודות על דניאל ח יח

<< מצודות על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"נרדמתי" - בתרדמה של פחד

"על פני" - מושכב על פני ארצה

"ויגע בי" - כמו אדם הנוגע בחברו לעוררו מן השינה

"ויעמידני" - חיזק אותי בדברים לעמוד על עמדי ר"ל כמו שהייתי עומד בתחלה

מצודת ציון

"נרדמתי" - מלשון תרדמה ושנה