מצודות על דניאל ח ה

<< מצודות על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ואני הייתי מבין" - הסתכלתי בו בבינה ובכוונת הלב

"על פני וגו'" - ר"ל בעת הלכו על פני כל הארץ היה דומה למדלג באויר ואין הוא נוגע בארץ

"קרן חזות" - קרן גדול המראה

מצודת ציון

"צפיר" - הוא שעיר וכן צפירי חטאת (עזרא ח)

"חזות" - ענין ראיה ומראה